NMC Election - 2017

सदरची यादी ही भारत निवडणुक आयोगाकडील दि.05/01/2017 रोजी प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप मतदार यादीवर आधारित आहे.