सार्वत्रिक निवडणुक 2017 - प्रारुप मतदार यादी

सदरची यादी ही भारत निवडणुक आयोगाकडील दि.05/01/2017 रोजी प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप मतदार यादीवर आधारित आहे.