NMC

Event Calender

कार्यक्रम

सावित्रीबाई फुले जयंती

event image

प्रसंग : सावित्रीबाई फुले जयंती

वार/दिनांक : शुक्रवार 3 जाने.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम

event image

प्रसंग : पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम

वार/दिनांक : 7 जानेवारी व 19 फेब्रुवारी

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

जिजाऊ मॉ साहेब जयंती

event image

प्रसंग : जिजाऊ मॉ साहेब जयंती

वार/दिनांक : रविवार 12 जाने.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

स्वामी विवेकानंद जयंती

event image

प्रसंग : स्वामी विवेकानंद जयंती

वार/दिनांक : रविवार 12 जाने.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती

event image

प्रसंग : नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती

वार/दिनांक : गुरुवार 23 जाने.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

राष्ट्रीय मतदार दिवस

event image

प्रसंग : राष्ट्रीय मतदार दिवस

वार/दिनांक : शनिवार 25 जाने.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : राष्ट्रीय मतदार दिवसची शपथ घेणे.

भारताचा प्रजासत्ताक दिन

event image

प्रसंग : भारताचा प्रजासत्ताक दिन

वार/दिनांक : रविवार 26 जाने.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : ध्वजारोहण करणे.

हुतात्मा दिन

event image

प्रसंग : हुतात्मा दिन

वार/दिनांक : गुरुवार 30 जाने.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : हुतात्मा दिनानिमित 2 मिनिटे मौन (स्तब्धता पाळणे)

कुष्टरोग निवारण दिन

event image

प्रसंग : कुष्टरोग निवारण दिन

वार/दिनांक : गुरुवार 30 जानेवारी 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मौखिक आरोग्य दिन

event image

प्रसंग : मौखिक आरोग्य दिन

वार/दिनांक : बुधवार 5 फेब्रु. 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

संत सेवालाल महाराज जयंती

event image

प्रसंग : संत सेवालाल महाराज जयंती

वार/दिनांक : शनीवार 15 फेब्रु. 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : संबंधितांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती(शासकीय)

event image

प्रसंग : छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती(शासकीय)

वार/दिनांक : बुधवार 19 फेब्रु.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : संबंधितांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

संत रविदास महाराज जयंती (तिथीनुसार)

event image

प्रसंग : संत रविदास महाराज जयंती (तिथीनुसार)

वार/दिनांक : बुधवार 19 फेब्रु.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : संबंधितांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

संत गाडगे बाबा महाराज जयंती

event image

प्रसंग : संत गाडगे बाबा महाराज जयंती

वार/दिनांक : रविवार 23 फेब्रु. 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : गाडगे महाराज मठ येथे व मेनरोड येथिल पुतळयास पुष्पहार अर्पण करणे

स्व्.शांताराम(बापु)वावरे पुण्यतीथी

event image

प्रसंग : स्व्.शांताराम(बापु)वावरे पुण्यतीथी

वार/दिनांक : सोमवार 24 फेब्रु. 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. येथिल

क्षयरोग निवारण दिन

event image

प्रसंग : क्षयरोग निवारण दिन

वार/दिनांक : सोमवार 24 फेब्रुवारी 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मराठी भाषा दिन

event image

प्रसंग : मराठी भाषा दिन

वार/दिनांक : गुरुवार 27 फेब्रु.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : कुसुमाग्रज प्रतिष्ठाण येथे संबंधितांच्या पुतळयास पुष्पहार अर्पण् करणे.

राष्ट्रीय निवारण दिन

event image

प्रसंग : राष्ट्रीय निवारण दिन

वार/दिनांक : शुक्रवार 28 फेब्रुवारी 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

महिला दिन

event image

प्रसंग : महिला दिन

वार/दिनांक : रविवार 8 मार्च 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

स्व्.यशवंतराव चव्हाण जयंती

event image

प्रसंग : स्व्.यशवंतराव चव्हाण जयंती

वार/दिनांक : गुरुवार 12 मार्च 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : तारांगण येथील पुतळयास व मनपा मुख्यालय येथे प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

जागतिक अपंग दिन

event image

प्रसंग : जागतिक अपंग दिन

वार/दिनांक : सोमवार 16 मार्च 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शहीद दिन

event image

प्रसंग : शहीद दिन

वार/दिनांक : सोमवार 23 मार्च 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : भगतसिंग.राजगुरु,सुखदेव यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

जागतिक आरोग्य दिन

event image

प्रसंग : जागतिक आरोग्य दिन

वार/दिनांक : मंगळवार 7 एप्रिल 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती

event image

प्रसंग : महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती

वार/दिनांक : शनिवार 11 एप्रिल 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती

event image

प्रसंग : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती

वार/दिनांक : मंगळवार 14 एप्रिल 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पपूतळयास पुष्पहार अर्पण करणे.मनपा

नारू निर्मूलन दिन

event image

प्रसंग : नारू निर्मूलन दिन

वार/दिनांक : बुधवार 29 एप्रिल 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती

event image

प्रसंग : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती

वार/दिनांक : गुरुवार 30 एप्रिल 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

महाराष्ट्र दिन / कामगार दिन

event image

प्रसंग : महाराष्ट्र दिन / कामगार दिन

वार/दिनांक : शुक्रवार 1 मे 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : ध्वजारोहन करणे.

महात्मा बसवेश्वर जयंती (तिथीनुसार)

event image

प्रसंग : महात्मा बसवेश्वर जयंती (तिथीनुसार)

वार/दिनांक : गुरुवार 7 मे 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

जागतिक परिचारिका दिन

event image

प्रसंग : जागतिक परिचारिका दिन

वार/दिनांक : मंगळवार 12 मे 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस (राजीव गांधी पुण्यतिथी)

event image

प्रसंग : दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस (राजीव गांधी पुण्यतिथी)

वार/दिनांक : गुरूवार 21 मे 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस (राजीव गांधी पुण्यतिथी)

वसुधा दिन

event image

प्रसंग : वसुधा दिन

वार/दिनांक : शुक्रवार 22 मे 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती

event image

प्रसंग : स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती

वार/दिनांक : गुरुवार 28 मे 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

आहिल्यादेवी होळकर जयंती

event image

प्रसंग : आहिल्यादेवी होळकर जयंती

वार/दिनांक : रविवार 31 मे 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पुतळयास विभागामार्फत पुष्पहार अर्पण करणे. व मनपा मुख्यालयात प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

जागतिक पर्यावरण दिन

event image

प्रसंग : जागतिक पर्यावरण दिन

वार/दिनांक : शुक्रवार 05 जुन 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पर्यावरण दिनानिमित्त प्रतिज्ञा घेणे.

महाराणा प्रतापसिंह जयंती(तिथीनुसार)

event image

प्रसंग : महाराणा प्रतापसिंह जयंती(तिथीनुसार)

वार/दिनांक : शनिवार 06 जुन 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

दृष्टिदान दिन

event image

प्रसंग : दृष्टिदान दिन

वार/दिनांक : सोमवार 15 जुन 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

आंतराष्ट्रीय योगा दिन

event image

प्रसंग : आंतराष्ट्रीय योगा दिन

वार/दिनांक : रविवार 21 जुन 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : आंतराष्ट्रीय योगा दिना निमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.

राष्ट्रीय लसीकरण दिन

event image

प्रसंग : राष्ट्रीय लसीकरण दिन

वार/दिनांक : मंगळवार 23 जुन 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

राजर्षि शाहु महाराज जयंती

event image

प्रसंग : राजर्षि शाहु महाराज जयंती

वार/दिनांक : शुक्रवार 26 जुन 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

वसंतराव नाईक जयंती

event image

प्रसंग : वसंतराव नाईक जयंती

वार/दिनांक : बुधवार 1 जुलै 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

लोकसंख्या दिन

event image

प्रसंग : लोकसंख्या दिन

वार/दिनांक : मंगळवार 21 जुलै 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

लोकमान्य टिळक जयंती

event image

प्रसंग : लोकमान्य टिळक जयंती

वार/दिनांक : गुरूवार 23 जुलै 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

साहित्यरत्न आण्णाभाऊ साठे जयंती

event image

प्रसंग : साहित्यरत्न आण्णाभाऊ साठे जयंती

वार/दिनांक : शनिवार 1 ऑगस्ट 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

स्तनपान सप्ताह

event image

प्रसंग : स्तनपान सप्ताह

वार/दिनांक : 1 ते 7 ऑगस्ट

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

क्रांतीसिंह नाना पाटील जयंती

event image

प्रसंग : क्रांतीसिंह नाना पाटील जयंती

वार/दिनांक : सोमवार 3 ऑगस्ट 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

जागतीक अदिवासी दिन

event image

प्रसंग : जागतीक अदिवासी दिन

वार/दिनांक : रविवार 9 ऑगस्ट 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

भारताचा स्वातंत्र्य दिन

event image

प्रसंग : भारताचा स्वातंत्र्य दिन

वार/दिनांक : शनिवार 15 ऑगस्ट 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : ध्वजारोहन करणे

स्व्.शांताराम (बापु) वावरे जयंती

event image

प्रसंग : स्व्.शांताराम (बापु) वावरे जयंती

वार/दिनांक : रविवार 16 ऑगस्ट 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : मनपा मुख्यालय प्रांगणातील पुतळयास पुष्पहार अर्पण करणे

सदभावना दिन

event image

प्रसंग : सदभावना दिन

वार/दिनांक : गुरुवार 20 ऑगस्ट 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे सदभावना दिन सामुदायिक प्रतिज्ञा घेणे.(राजीव गांधी जयंती)

पोषाहार सप्ताह

event image

प्रसंग : पोषाहार सप्ताह

वार/दिनांक : 1 ते 7 सप्टेंबर 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शिक्षक दिन

event image

प्रसंग : शिक्षक दिन

वार/दिनांक : शनिवार 5 सप्टेंबर 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

राजे उमाजी नाईक जयंती

event image

प्रसंग : राजे उमाजी नाईक जयंती

वार/दिनांक : सोमवार 7 सप्टेंबर 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

पं.दिनदयाळ उपाध्याय जयंती अंत्योदय दिवस

event image

प्रसंग : पं.दिनदयाळ उपाध्याय जयंती अंत्योदय दिवस

वार/दिनांक : शुक्रवार 25 सप्टे.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

महात्मा गांधी जयंती

event image

प्रसंग : महात्मा गांधी जयंती

वार/दिनांक : शुक्रवार 2 ऑक्टोबर 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पपुतळयास विभागामार्फत् पुष्पहार अर्पण करणे.व मनपा मुख्यालयातील प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

लालबहादुर शास्त्री जयंती

event image

प्रसंग : लालबहादुर शास्त्री जयंती

वार/दिनांक : शुक्रवार 2 ऑक्टोबर 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पपुतळयास विभागामार्फत् पुष्पहार अर्पण करणे.व मनपा मुख्यालयातील प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

स्वच्छता दिन

event image

प्रसंग : स्वच्छता दिन

वार/दिनांक : शुक्रवार 2 ऑक्टोबर 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

महर्षि वाल्मिकी जयंती (तिथीनुसार)

event image

प्रसंग : महर्षि वाल्मिकी जयंती (तिथीनुसार)

वार/दिनांक : मंगळवार 13 ऑक्टो.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जयंती

event image

प्रसंग : डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जयंती

वार/दिनांक : गुरुवार 15 ऑक्टो.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

इंदिरा गांधी पुण्यतिथी व राष्ट्रीय संकल्प दिवस

event image

प्रसंग : इंदिरा गांधी पुण्यतिथी व राष्ट्रीय संकल्प दिवस

वार/दिनांक : शनिवार 31 ऑक्टो 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पुतळयास विभागामार्फत पुष्पहार अर्पण करणे व मनपा मुख्यालयात प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

वल्लभभाई पटेल जयंती व राष्ट्रीय एकता दिवस

event image

प्रसंग : वल्लभभाई पटेल जयंती व राष्ट्रीय एकता दिवस

वार/दिनांक : शनिवार 31 ऑक्टो 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पुतळयास विभागामार्फत पुष्पहार अर्पण करणे व मनपा मुख्यालयात प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. (राष्टीय एकता दिवस शपथ घेणे.)

कुटुंब कल्याण दिन

event image

प्रसंग : कुटुंब कल्याण दिन

वार/दिनांक : सोमवार 9 नोव्हेंबर 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

बाल दिन / लस टोचणी दिन

event image

प्रसंग : बाल दिन / लस टोचणी दिन

वार/दिनांक : शनिवार 14 नोव्हेंबर 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

पंडीत नेहरु जयंती

event image

प्रसंग : पंडीत नेहरु जयंती

वार/दिनांक : शनिवार 14 नोव्हेंबर 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

बिरसा मुंडा जयंती

event image

प्रसंग : बिरसा मुंडा जयंती

वार/दिनांक : रविवार 15 नोव्हेंबर 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

इंदिरा गांधी जयंती व राष्ट्रीय एकात्मता दिन

event image

प्रसंग : इंदिरा गांधी जयंती व राष्ट्रीय एकात्मता दिन

वार/दिनांक : गुरुवार 19 नोव्हेंबर 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पुतळयास विभागामार्फत पुष्पहार अर्पण करणे मनपा मुख्यालयात प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.

संविधान दिवस

event image

प्रसंग : संविधान दिवस

वार/दिनांक : गुरूवार 26 नोव्हेंबर 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : भारतीय उददेशिकेचे सामुहीक वाचन करणे.

जागतिक एड़स प्रतिबंधक दिन

event image

प्रसंग : जागतिक एड़स प्रतिबंधक दिन

वार/दिनांक : मंगळवार 1 डिसेंबर 2020

विभाग : सार्वजनिक आरोग्य विभाग

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाणदिन

event image

प्रसंग : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाणदिन

वार/दिनांक : रविवार 06 डिसेंबर 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पुतळयास विभागामार्फत पुष्पहार अर्पण करणे

संत जगनाडे महाराज जयंती

event image

प्रसंग : संत जगनाडे महाराज जयंती

वार/दिनांक : मंगळवार 8 डिसें.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे

मानवी हक्क दिवस

event image

प्रसंग : मानवी हक्क दिवस

वार/दिनांक : गुरुवार 10 डिसें.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पमनपा शिक्षण समितीच्या वतीने कार्यक्रमाचे नियोजन करणे

अल्पसंख्याक हक्क दिवस

event image

प्रसंग : अल्पसंख्याक हक्क दिवस

वार/दिनांक : शुक्रवार 18 डिसें.2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : पमनपा शिक्षण समितीच्या वतीने कार्यक्रमाचे नियोजन करणे

सुशासन दिन

event image

प्रसंग : सुशासन दिन

वार/दिनांक : शुक्रवार 25 डिसें. 2020

विभाग : राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग

कार्यक्रमाचे स्वरुप : मनपा मुख्यालय येथे सुशासन दिना निमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Nashik Municipal Corporation ::
        Download Forms</title>
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <meta name="description" content="" />
        <meta name="keywords" content="Property Tax, Water Tax, e-Suvidha, Grievance, Know Our Works, E- Tender, Building Plans, NMC G.I.S." />
        <script language="javascript" src="http://nmc.gov.in/javascript/javascript.js"></script>
        <link rel="shortcut icon" href="favicon.png" type="image/x-icon">
        <link rel="icon" href="favicon.png" type="image/x-icon">
        <script src="http://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.js"></script>
        <!-- ==== Google Font ==== -->
        <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700,900%7CDroid+Serif:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
        <script src="http://nmc.gov.in/js/bootstrap.min.js"></script>
        <!-- ==== Font Awesome ==== -->
        <link href="http://nmc.gov.in/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
        <!-- ==== Bootstrap ==== -->
        <link href="http://nmc.gov.in/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
        <!-- ==== Owl Carousel Plugin ==== -->
        <link href="http://nmc.gov.in/css/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
        <!-- ==== Swipper Plugin ==== -->
        <link href="http://nmc.gov.in/css/swiper.min.css" rel="stylesheet">
        <!-- ==== Main Stylesheet ==== -->
        <link href="http://nmc.gov.in/css/style1.css" rel="stylesheet">
        <link href="http://nmc.gov.in/css/style.css" rel="stylesheet">
        <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
        <!--[if lt IE 9]>
            <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
            <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
        <![endif]-->
    </head>
    <body>
        <!-- Preloader Start -->
        <div id="preloader">
            <div class="preloader--spinner"></div>
        </div>
        <!-- Preloader End -->
        <div class="indtheame"> &nbsp; </div>
        <!-- Header Area Start -->
        <header id="header"> 
            <!-- Header Navbar Start -->
            <nav class="header--navbar navbar"> 
                <!-- Header Navbar Toggle Button Start -->
                <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#headerNav"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button>
                <!-- Header Navbar Toggle Button End --> 
                <!-- Header Logo Start --> 
                <a href="http://nmc.gov.in/" class="header--logo navbar-brand"> <img src="http://nmc.gov.in/img/nmc_logo.png" alt="NMC Logo" /> </a> 
                <!-- Header Logo End -->
                <div class="today_info">Thursday 28-03-2020</div>
                <!-- Header Nav Start -->
                <div id="headerNav" class="header--nav navbar-collapse collapse NavHoverIntent"> 
                    <!-- Header Nav Links Start -->
                    <ul class="header--nav-links nav navbar-nav">
                        <li class="megamenu"><a href="http://nmc.gov.in/" class="">Home</a></li>
                        <li class="megamenu"><a href="/article/index/id/1"  >About NMC</a></li>
                        <!--<li id="nav-government"> <a title=" About NMC / महापालिकेची माहिती" id="link-government" href="/article/index/id/1" > <br />
                            About NMC<br />महापालिकेची माहिती </a>
                        </li>-->
                        <li class="megamenu"><a href="/article/index/id/2"  >Administration</a></li>
                        <!--<li id=""> <a title=" Administration / " id="link-government" href="/article/index/id/2" > <br />
                            Administration<br /> </a>
                        </li>-->
                        <li class="megamenu"><a href="/article/index/id/8"  >Departments</a></li>
                        <!--<li id="nav-employment"> <a title=" Departments / विभाग" id="link-government" href="/article/index/id/8" > <br />
                            Departments<br />विभाग </a>
                        </li>-->
                        <li class="megamenu"><a href="/article/index/id/25"  >RTI</a></li>
                        <!--<li id="nav-business"> <a title=" RTI / माहिती अधिकार" id="link-government" href="/article/index/id/25" > <br />
                            RTI<br />माहिती अधिकार </a>
                        </li>-->
                        <li class="megamenu"><a href="/article/index/id/26"  class='active'>Download</a></li>
                        <!--<li id=""> <a title=" Download / डाउनलोड" id="link-government" href="/article/index/id/26" > <br />
                            Download<br />डाउनलोड </a>
                        </li>-->
                        <li class="megamenu"><a href="/article/index/id/7"  >Contact</a></li>
                        <!--<li id="nav-connect"> <a title=" Contact / संपर्क" id="link-government" href="/article/index/id/7" > <br />
                            Contact<br />संपर्क </a>
                        </li>-->
                        <li class="megamenu"><a href="/article/index/id/140"  >Feedback</a></li>
                        <!--<li id=""> <a title=" Feedback / " id="link-government" href="/article/index/id/140" > <br />
                            Feedback<br /> </a>
                        </li>-->
                    </ul>
                    <!-- Header Nav Links End --> 
                </div>
                <!-- Header Nav End --> 
            </nav>
            <!-- Header Navbar End --> 
        </header>

        <script src="http://nmc.gov.in/js/jquery-3.1.0.min.js"></script> 
        <script src="http://nmc.gov.in/tabs/js/ion.tabs.js"></script>
        <script src="http://nmc.gov.in/tabs/js/local.js"></script>
        <link rel="stylesheet" href="http://nmc.gov.in/tabs/css/ion.tabs.css" />
        <link rel="stylesheet" href="http://nmc.gov.in/tabs/css/ion.tabs.skinBordered.css" />
        <div class="inner_banner">
            <img src="http://nmc.gov.in/img/nmc_banner_inner.jpg" alt="NMC">
            <div class="banner_info">
                <h1 class="heading">Download Forms</h1>
                <div class="breadcrumb">
                <a href="http://nmc.gov.in/">Home</a> &raquo; Download Forms</div>
            </div>
        </div>
        
        <div class="wrapper">
            <div class="container">
                <div class=" col-md-12  col-xs-12" id="events">
                    <h2 class="page_heading">कार्यक्रम  </h2>
                    <div class="row">
                        <div class="panel with-nav-tabs panel-primary">
                            <div class="panel-heading">
                                <ul class="nav nav-tabs">
                                    <li class="active"><a href="#santechtab1" data-toggle="tab">जानेवारी </a></li>
                                    <li><a href="#santechtab2" data-toggle="tab">फेब्रूवारी </a></li>
                                    <li><a href="#santechtab3" data-toggle="tab">मार्च </a></li>
                                    <li><a href="#santechtab4" data-toggle="tab">एप्रिल </a></li>
                                    <li><a href="#santechtab5" data-toggle="tab">मे</a></li>
                                    <li><a href="#santechtab6" data-toggle="tab">जून </a></li>
                                    <li><a href="#santechtab7" data-toggle="tab">जुलै </a></li>
                                    <li><a href="#santechtab8" data-toggle="tab">ऑगस्ट</a></li>
                                    <li><a href="#santechtab9" data-toggle="tab">सप्टेंबर </a></li>
                                    <li><a href="#santechtab10" data-toggle="tab">ऑक्टोबर </a></li>
                                    <li><a href="#santechtab11" data-toggle="tab">नोव्हेंबर </a></li>
                                    <li><a href="#santechtab12" data-toggle="tab">डिसेंबर</a></li>
                                </ul>
                            </div>
                            <div class="panel-body">
                                <div class="tab-content">
                                    <div class="tab-pane fade in active" id="santechtab1">
                                    <!-- <div class="col-sm-4">
                                             <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>धूम्रपान निषेध दिन      </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/no-smoking.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> धूम्रपान निषेध दिन </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> 1 जानेवारी </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div> -->
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>सावित्रीबाई फुले जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/savitribai.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> सावित्रीबाई फुले जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शुक्रवार 3 जाने.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम     </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/polio.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> 7 जानेवारी व 19 फेब्रुवारी  </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <!-- <div class="clear"></div> -->
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>जिजाऊ मॉ साहेब जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/rajmata-jijabai.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> जिजाऊ मॉ साहेब जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> रविवार 12 जाने.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>स्वामी विवेकानंद जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/swami_vivekananda.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> स्वामी विवेकानंद जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> रविवार 12 जाने.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/neta-s-boss.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 23 जाने.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <!-- <div class="clear"></div> -->
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>राष्ट्रीय मतदार दिवस     </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/right-to-vote.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> राष्ट्रीय मतदार दिवस</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शनिवार 25 जाने.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> राष्ट्रीय मतदार दिवसची शपथ घेणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>भारताचा प्रजासत्ताक दिन     </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/26-janury-830.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> भारताचा प्रजासत्ताक दिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> रविवार 26 जाने.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> ध्वजारोहण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!--<div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div>-->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>हुतात्मा दिन     </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/3Hutatma_Din_1.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> हुतात्मा दिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 30 जाने.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> हुतात्मा दिनानिमित 2 मिनिटे मौन (स्तब्धता पाळणे)</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        <!-- <div class="clear"></div> -->
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>कुष्टरोग निवारण  दिन     </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/kushtrog.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> कुष्टरोग निवारण  दिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 30 जानेवारी 2020 </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab2">
                                    <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>मौखिक आरोग्य दिन </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/arogya.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> मौखिक आरोग्य दिन </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>बुधवार 5 फेब्रु. 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>संत सेवालाल महाराज जयंती     </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/sevalal-maharal.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> संत सेवालाल महाराज जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शनीवार 15 फेब्रु. 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> संबंधितांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती(शासकीय)     </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/shivaji-maharaj.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती(शासकीय)</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> बुधवार 19 फेब्रु.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> संबंधितांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear"></div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>संत रविदास महाराज जयंती (तिथीनुसार)</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/sant-ravidas-jayanti.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> संत रविदास महाराज जयंती (तिथीनुसार)</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> बुधवार 19 फेब्रु.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> संबंधितांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>संत गाडगे बाबा महाराज जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/sant-gadge-maharaj.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> संत गाडगे बाबा महाराज जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> रविवार 23 फेब्रु. 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> गाडगे महाराज मठ येथे व मेनरोड येथिल पुतळयास पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>स्व्.शांताराम(बापु)वावरे पुण्यतीथी</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/shantaram.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> स्व्.शांताराम(बापु)वावरे पुण्यतीथी</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> सोमवार 24 फेब्रु. 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. येथिल </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear"></div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>क्षयरोग निवारण दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/kshayarog.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> क्षयरोग निवारण दिन  </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> सोमवार 24 फेब्रुवारी 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>मराठी भाषा दिन</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/marathi-din.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> मराठी भाषा दिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 27 फेब्रु.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> कुसुमाग्रज प्रतिष्ठाण येथे  संबंधितांच्या पुतळयास पुष्पहार अर्पण् करणे. </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>राष्ट्रीय निवारण दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/img-placeholder.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> राष्ट्रीय निवारण दिन  </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>शुक्रवार 28 फेब्रुवारी 2020 </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab3">
                                    <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>महिला दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/mahila-din.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> महिला दिन   </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>रविवार 8 मार्च 2020 </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>स्व्.यशवंतराव चव्हाण जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/yashwant-chavan-marathi.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> स्व्.यशवंतराव चव्हाण जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 12 मार्च 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> तारांगण येथील पुतळयास व मनपा मुख्यालय येथे प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>जागतिक अपंग दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/apang.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> जागतिक अपंग दिन   </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>सोमवार 16 मार्च 2020 </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear"></div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>शहीद दिन</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/shaheed-diwas.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> शहीद दिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> सोमवार 23 मार्च 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> भगतसिंग.राजगुरु,सुखदेव यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab4">
                                    <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>जागतिक आरोग्य दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/j-arogya.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> जागतिक आरोग्य दिन   </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>
                                                                मंगळवार 7 एप्रिल 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/mahatma-phule.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शनिवार 11 एप्रिल 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/baba-ambedkar.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> 
                                                                मंगळवार 14 एप्रिल 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> पपूतळयास पुष्पहार अर्पण करणे.मनपा  </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear"></div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>नारू निर्मूलन दिन    </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/img-placeholder.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> नारू निर्मूलन दिन </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>बुधवार 29 एप्रिल 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/tukdoji-maharaj.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 30 एप्रिल 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab5">
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>महाराष्ट्र दिन / कामगार दिन</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/kamgar-din.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> महाराष्ट्र दिन / कामगार दिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शुक्रवार 1 मे 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> ध्वजारोहन करणे. </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>महात्मा बसवेश्वर जयंती (तिथीनुसार) </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/mahatmab-basweshwar.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> महात्मा बसवेश्वर जयंती (तिथीनुसार) </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 7 मे 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>जागतिक परिचारिका दिन    </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/nurse.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> जागतिक परिचारिका दिन     </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>
                                                                मंगळवार 12 मे 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear">&nbsp;</div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस (राजीव गांधी पुण्यतिथी)</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/rajiv-gandhi.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस (राजीव गांधी पुण्यतिथी)</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरूवार 21 मे 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे
                                                                दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिवस (राजीव गांधी पुण्यतिथी) </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>वसुधा दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/img-placeholder.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> वसुधा दिन   </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>शुक्रवार 22 मे 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/savarkar.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 28 मे 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear">&nbsp;</div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>आहिल्यादेवी होळकर जयंती </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/ahilyabai.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> आहिल्यादेवी होळकर जयंती </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> रविवार 31 मे 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> पुतळयास विभागामार्फत पुष्पहार अर्पण करणे. व मनपा मुख्यालयात  प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab6">
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>जागतिक पर्यावरण दिन</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/paryawaran.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> जागतिक पर्यावरण दिन </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शुक्रवार 05 जुन 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> पर्यावरण दिनानिमित्त प्रतिज्ञा घेणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                    
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>महाराणा प्रतापसिंह जयंती(तिथीनुसार)</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/maharana-pratap.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> महाराणा प्रतापसिंह जयंती(तिथीनुसार) </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शनिवार  06 जुन 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                                <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>दृष्टिदान  दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/drushti.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> दृष्टिदान  दिन   </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>सोमवार 15 जुन 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                    <div class="clear">&nbsp;</div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>आंतराष्ट्रीय योगा दिन </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/yoga.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> आंतराष्ट्रीय योगा दिन </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> रविवार 21 जुन 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> आंतराष्ट्रीय योगा दिना निमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                            <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>राष्ट्रीय लसीकरण दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/polio.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> राष्ट्रीय लसीकरण  दिन   </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>
                                                                मंगळवार 23 जुन 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                            </div>
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>राजर्षि शाहु महाराज जयंती </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/shahu-maharaj.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> राजर्षि शाहु महाराज जयंती </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शुक्रवार 26 जुन 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab7">
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>वसंतराव नाईक जयंती </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/vasantrao-naik.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> वसंतराव नाईक जयंती </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> बुधवार 1 जुलै 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>लोकसंख्या  दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/loksankya.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> लोकसंख्या  दिन </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>
                                                                मंगळवार 21 जुलै 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>लोकमान्य टिळक जयंती </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/bal-gangadhar-tilak.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> लोकमान्य टिळक जयंती </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>गुरूवार  23 जुलै 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab8">
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>साहित्यरत्न आण्णाभाऊ साठे जयंती </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/annabhau-sathe1.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> साहित्यरत्न आण्णाभाऊ साठे जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शनिवार 1 ऑगस्ट 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>स्तनपान सप्ताह   </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/stanpan.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> स्तनपान सप्ताह </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> 1 ते  7 ऑगस्ट</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>क्रांतीसिंह नाना पाटील जयंती </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/krantisiha-nana-patil.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> क्रांतीसिंह नाना पाटील जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> सोमवार 3 ऑगस्ट 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear">&nbsp;</div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>जागतीक अदिवासी दिन</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/modiadiwasi.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> जागतीक अदिवासी दिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> रविवार 9 ऑगस्ट 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>भारताचा स्वातंत्र्य दिन </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/15august.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> भारताचा स्वातंत्र्य दिन </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शनिवार 15 ऑगस्ट 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> ध्वजारोहन करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>स्व्.शांताराम (बापु) वावरे जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/shantaram.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> स्व्.शांताराम (बापु) वावरे जयंती </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> रविवार 16 ऑगस्ट 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> मनपा मुख्यालय प्रांगणातील पुतळयास  पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear">&nbsp;</div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>सदभावना दिन</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/rajiv-gandhi.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> सदभावना दिन </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 20 ऑगस्ट 2020 </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे सदभावना दिन सामुदायिक प्रतिज्ञा घेणे.(राजीव गांधी जयंती)</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab9">
                                    
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>पोषाहार सप्ताह </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/poshahar.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> पोषाहार सप्ताह </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> 1 ते  7  सप्टेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>शिक्षक दिन   </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/teachersday.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> शिक्षक दिन </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>शनिवार 5 सप्टेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>राजे उमाजी नाईक जयंती </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/umaji-naik.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> राजे उमाजी नाईक जयंती  </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> सोमवार 7 सप्टेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear">&nbsp;</div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>पं.दिनदयाळ उपाध्याय जयंती  अंत्योदय दिवस</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/pandit-deendayal.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> पं.दिनदयाळ उपाध्याय जयंती  अंत्योदय दिवस</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शुक्रवार 25 सप्टे.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab10">
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>महात्मा गांधी जयंती  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/mgandhi.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> महात्मा गांधी जयंती  </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शुक्रवार 2 ऑक्टोबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> पपुतळयास विभागामार्फत् पुष्पहार अर्पण करणे.व मनपा मुख्यालयातील प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>लालबहादुर शास्त्री जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/lal-b-shasrti.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> लालबहादुर शास्त्री जयंती  </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शुक्रवार 2 ऑक्टोबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> पपुतळयास विभागामार्फत् पुष्पहार अर्पण करणे.व मनपा मुख्यालयातील प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>स्वच्छता दिन </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/s-bharat.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> स्वच्छता दिन </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>शुक्रवार 2 ऑक्टोबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear">&nbsp;</div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>महर्षि वाल्मिकी जयंती (तिथीनुसार)</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/valmiki-jayanti.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>महर्षि वाल्मिकी जयंती (तिथीनुसार) </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> 
                                                                मंगळवार 13 ऑक्टो.2020
                                                                </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong>  प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/apg-kalam.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जयंती </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 15 ऑक्टो.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong>  प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.</p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>इंदिरा गांधी पुण्यतिथी व 
                                                राष्ट्रीय संकल्प दिवस  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/indira-gandhi.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>इंदिरा गांधी पुण्यतिथी व 
                                                                    राष्ट्रीय संकल्प दिवस 
                                                                </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शनिवार 31 ऑक्टो 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong>  पुतळयास विभागामार्फत पुष्पहार अर्पण करणे व  मनपा मुख्यालयात प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="clear">&nbsp;</div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>वल्लभभाई पटेल जयंती व 
                                                    राष्ट्रीय एकता दिवस
                                                </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/s-bhai-patel.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>वल्लभभाई पटेल जयंती व 
                                                                    राष्ट्रीय एकता दिवस
                                                                </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शनिवार 31 ऑक्टो 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong>  पुतळयास विभागामार्फत पुष्पहार 
                                                                    अर्पण करणे व  मनपा मुख्यालयात प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
                                                                    करणे. (राष्टीय एकता दिवस  शपथ घेणे.)
                                                                </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab11">
                                    <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>कुटुंब कल्याण दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/kutumba.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> कुटुंब कल्याण दिन   </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>सोमवार 9 नोव्हेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>बाल दिन  / लस टोचणी दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/polio.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> बाल दिन  / लस टोचणी दिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>शनिवार
                                                                14 नोव्हेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>पंडीत नेहरु जयंती
                                                </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/p-neharu.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>पंडीत नेहरु जयंती
                                                                </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शनिवार 14 नोव्हेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong>  प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
                                                                    करणे. 
                                                                </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>    
                                        <div class="clear">&nbsp;</div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>बिरसा मुंडा जयंती
                                                </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/birsa-munda.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>बिरसा मुंडा जयंती
                                                                </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> रविवार 15 नोव्हेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong>  प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
                                                                    करणे. 
                                                                </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>    
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>इंदिरा गांधी जयंती व राष्ट्रीय एकात्मता दिन
                                                </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/indira-gandhi.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>इंदिरा गांधी जयंती व राष्ट्रीय एकात्मता दिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 19 नोव्हेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong>  पुतळयास विभागामार्फत पुष्पहार अर्पण करणे मनपा मुख्यालयात प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे.
                                                                </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>संविधान दिवस 
                                                </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/sanvidhan-divas.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>संविधान दिवस </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरूवार 26 नोव्हेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong>  भारतीय उददेशिकेचे सामुहीक वाचन करणे.
                                                                </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>    
                                    </div>
                                    <div class="tab-pane fade" id="santechtab12">
                                    <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>जागतिक एड़स प्रतिबंधक दिन  </h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/eads.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong> जागतिक एड़स प्रतिबंधक दिन  </p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong>
                                                                मंगळवार 1 डिसेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> सार्वजनिक आरोग्य विभाग</p>
                                                                
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाणदिन</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/mahaparinirvan-din.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाणदिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> रविवार 06 डिसेंबर 2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong>  पुतळयास  विभागामार्फत पुष्पहार अर्पण करणे
                                                                </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>    
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>संत जगनाडे महाराज जयंती</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/sant-jagnade.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>संत जगनाडे महाराज जयंती</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> 
                                                                मंगळवार 8 डिसें.2020</p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे
                                                                </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>    
                                        <div class="clear">&nbsp;</div>
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>मानवी हक्क दिवस</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/human-rights.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>मानवी हक्क दिवस</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> गुरुवार 10 डिसें.2020 </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> पमनपा शिक्षण समितीच्या वतीने कार्यक्रमाचे नियोजन करणे
                                                                </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>
                                        
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>अल्पसंख्याक हक्क दिवस</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/minority-rights.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>अल्पसंख्याक हक्क दिवस</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शुक्रवार 18 डिसें.2020 </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> पमनपा शिक्षण समितीच्या वतीने कार्यक्रमाचे नियोजन करणे
                                                                </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>    
                                        <div class="col-sm-4">
                                            <div class="panel panel-primary event-primary">
                                                <div class="panel-heading"><h2>सुशासन दिन</h2></div>
                                                <div class="panel-body nopadding">
                                                    <img src="images/sushasan.jpg" alt="event image" class="img-responsive"/>
                                                    <div class="row nopadding">
                                                        <div class="col-sm-12 nopadding">
                                                            <div class="start pink">
                                                                <p><strong>प्रसंग : </strong>सुशासन दिन</p>
                                                                <p><strong>वार/दिनांक : </strong> शुक्रवार 25 डिसें. 2020 </p>
                                                                <p><strong>विभाग : </strong> राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभाग</p>
                                                                <p><strong>कार्यक्रमाचे स्वरुप : </strong> मनपा मुख्यालय येथे सुशासन दिना निमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करणे.
                                                                </p>
                                                            </div>
                                                        </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <!-- <div class="panel-footer panel-primary">
                                                    <a href="#" class="btn btn-success">Read more...</a>
                                                </div> -->
                                            </div>
                                        </div>    
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="clear">&nbsp;</div>
                <script>
                    $(document).ready(function(){
                        /*$(function() {
                            $('a[href*="#"]:not([href="#"])').click(function() {
                            if (location.pathname.replace(/^//,'') == this.pathname.replace(/^//,'') && location.hostname == this.hostname) {
                            var target = $(this.hash);
                            target = target.length ? target : $('[name=' + this.hash.slice(1) +']');
                            if (target.length) {
                            $('html, body').animate({
                            scrollTop: target.offset().top
                            }, 1000);
                            return false;
                            }
                            }
                            });
                        });*/
                    });
                    $(".open_menu").slideDown('slow');
                    var link = $("#accordion li.dropdown span");
                    // On clicking of the links do something.
                    link.on('click', function(e) {
                        e.preventDefault();
                        $("#accordion li span").removeClass("active");
                        $("#accordion ul.dropdown-menu").removeClass("open_menu");
                        $(this).addClass("active");
                        var a = $(this).attr("data-link");
                        $("#"+a).slideDown('slow');
                        //$(a).slideToggle('fast');
                        $("#accordion ul.dropdown-menu").not("#"+a).slideUp('slow');
                    });
                </script>        <script src="http://nmc.gov.in/js/bootstrap.min.js"></script>
            </div>
        </div>
        <div class="clear">&nbsp;</div>
        <div class="footer">
            <div class="container">
                <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12 footer_links">
                    <h2>Contact us</h2>
                    <p>
                        <strong>Nashik Municipal Corporation</strong><br>
                        Rajiv Gandhi Bhavan,<br>
                        Sharanpur Road<br>
                        Nashik<br>
                        Telephone(PBX) : 0253 - 2575631 / 2 / 3 / 4 
                    </p>
                </div>
                <div class="col-lg-5 col-md-5 col-sm-12 col-xs-12 footer_links">
                    <h2>Links</h2>
                    <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
                        <ul>
                            <li><a href="/article/index/id/1" title="About NMC" > About NMC </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/39" title="General Body" > General Body </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/59" title="Standing Committee" > Standing Committee </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/60" title="Ward Committeee" > Ward Committeee </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/8" title="Departments" > Departments </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/97" title="Accounts Department" > Accounts Department </a></li>
                        </ul>
                    </div>    
                    <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
                        <ul>
                            <li><a href="/article/index/id/25" title="RTI" > RTI </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/26" title="Download" > Download </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/7" title="Contact" > Contact </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/18" title="Estate Management" > Estate Management </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/131" title="Property Tax Department" > Property Tax Department </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/132" title="Election Department" > Election Department </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/133" title="Security Department" > Security Department </a></li>
                        </ul>
                    </div>    
                    <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
                        <ul>
                            <li><a href="/article/index/id/134" title="Centralize Store Department" > Centralize Store Department </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/135" title="Book Issuing & Printing" > Book Issuing & Printing </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/136" title="Registration & Dispatch Department" > Registration & Dispatch Department </a></li>
                            <li><a href="/article/index/id/140" title="Feedback" > Feedback </a></li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 footer_links">
                    <h2>Total Visitor » <strong>11439361 </strong></h2>
                    <div class="social">
                        <h2>Social Initiatives</h2>
                        <a href="https://www.facebook.com/nashikcorporation" target="_blank" class="fb">&nbsp;</a><a href="https://twitter.com/NashikCorp" target="_blank" class="tweet">&nbsp;</a><a href="https://www.youtube.com/user/nashikcorporation" target="_blank" class="youtube">&nbsp;</a><a href="#" target="_blank" class="gplus">&nbsp;</a>
                        <div class="clear">&nbsp;</div>
                        <img src="img/sb.png" alt="" width="120" style="margin-top:12px;">
                    </div>
                </div>
                <div class="clear">&nbsp;</div>
            </div>
            <div class="copyright">
                All rights reserved. Nashik Municipal Corporation.
            </div>
        </div>
        <!-- Back To Top Button Start -->
        <div id="backToTop"> <a href="#top" class="AnimateScrollLink"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> </div>
        <!-- Back To Top Button End --> 
    </div>
    <!-- Wrapper End --> 
</body>
</html>


Last updated on : 01/02/2020 19:09:33 Saturday